tính bằng cách thuận tiện nhất. a,(13254132:132+560)x(100-13400:134)

tính bằng cách thuận tiện nhất. a,(13254132:132+560)x(100-13400:134)

2 bình luận về “tính bằng cách thuận tiện nhất. a,(13254132:132+560)x(100-13400:134)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:      (13254132:132+560)xx(100-13400:134)
                                             =(13254132:132+560)xx(100-100)
                                             =(13254132:132+560)xx0
                                             =0
                                     $#leoleo12$             
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới