tính giá trị biểu thức a) 3206 -18 x 95 = …………………. = …………………. b) 17

tính giá trị biểu thức
a) 3206 -18 x 95 = ………………….
= ………………….
b) 1760 : 32 + 4924 = ………………
= ………………
c) 654 x ( 9300 : 75 ) = ……………….
= ……………….
d) ( 1260 + 8568 ) : 42 = ………………
= ………………
giúp mik với , mik đang cần gấp lắmmmm

2 bình luận về “tính giá trị biểu thức a) 3206 -18 x 95 = …………………. = …………………. b) 17”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)3206 – 18 x 95
  = 3206 – 1520
  = 1686
  b)1760 : 32 + 4924
  = 55 + 4924
  = 4979
  c) 654 x (9300 : 75)
  = 654 x 124
  = 81096
  d)(1260 + 8568) : 42
  = 9828 : 42
  = 234
  xin hay nhất ạ
  baominh9911

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a)1496
  b) 4979
  c) 81096
  d) 234
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 3206 – 18×95 = 3206 – 1710 = 1496
  b) 1760 : 32+ 4924 = 55 + 4924 = 4979
  c) 654 × (9300 : 75) = 654 × 124 = 81096
  d) (1260 + 8568) : 42 = 9828 : 42 = 234
   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới