tính giá trị của biểu thức ; a x 50+123 với a là số lớn nhất có 2 chữ số trả lời : giá trị của biểu thức là

tính giá trị của biểu thức ; a x 50+123 với a là số lớn nhất có 2 chữ số
trả lời : giá trị của biểu thức là

2 bình luận về “tính giá trị của biểu thức ; a x 50+123 với a là số lớn nhất có 2 chữ số trả lời : giá trị của biểu thức là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Số lớn nhất có 2 chữ số là : 99
  – Nếu a = 99 thì a xx 50 + 123 = 99 xx 50 + 123
                                                       = 4950 + 123
                                                       = 5073
  => Vậy giá trị của biếu thực là : 5073 

  Trả lời
 2.  số lớn nhất có 2 chữ số là 99 
   khi a là 99 ta có:
   99 × 50 + 123 
  = 4950 + 123
  =    5073 
   chúc bạn học tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới