Tính hộ ạ nghta bảo dễ nhưng có kq vânz sai k và k giải thích dc mong mn giúp em : 476812:26 ; 243279 : 34

Tính hộ ạ nghta bảo dễ nhưng có kq vânz sai k và k giải thích dc mong mn giúp em :
476812:26 ; 243279 : 34

1 bình luận về “Tính hộ ạ nghta bảo dễ nhưng có kq vânz sai k và k giải thích dc mong mn giúp em : 476812:26 ; 243279 : 34”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới