tính nhanh (dễ) 19 x 40 + 59 x 19 + 19

tính nhanh (dễ)
19 x 40 + 59 x 19 + 19

2 bình luận về “tính nhanh (dễ) 19 x 40 + 59 x 19 + 19”

 1. 19 xx 40 + 59 xx 40 + 19
  = 19 xx 40 + 59 xx 40 + 19 xx 1
  = 19 xx (40 + 59 + 1)
  = 19 xx 100
  = 1900
  *** a xx b + a xx c = a xx (b + c)
  @Chris 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới