Tổng A và B và C là 5850 . Biết số A bé hơn số B là 15 đơn vị và số B bé hơn số C 30 đơn vị . Tìm số A , B và C ( Thử xem kết

Tổng A và B và C là 5850 . Biết số A bé hơn số B là 15 đơn vị và số B bé hơn số C 30 đơn vị . Tìm số A , B và C ( Thử xem kết quả bằng 5850 không )Viết một bình luận

Câu hỏi mới