Tổng của 2 số là 100 .Số bé =2/3 số lớn .Tìm hai số đó

Tổng của 2 số là 100 .Số bé =2/3 số lớn .Tìm hai số đó
Viết một bình luận