tổng của 2 số là 185, số lớn gấp rưỡi số bé . Vậy số lớn là …… câu hỏi vui, làm chi tiết

tổng của 2 số là 185, số lớn gấp rưỡi số bé . Vậy số lớn là ……
câu hỏi vui, làm chi tiết

2 bình luận về “tổng của 2 số là 185, số lớn gấp rưỡi số bé . Vậy số lớn là …… câu hỏi vui, làm chi tiết”

 1.    $\text{Số lớn gấp rưỡi số bé nên số lớn gấp}$ 3/2 $\text{số bé}$
   $\text{Tổng số phần bằng nhau là:}$
      2 + 3 = 5 $\text{( phần )}$
   $\text{Số lớn là:}$
      185 ÷ 5 × 3 = 111
          $\text{Đáp số: 111}$
                                                                                                                                                                                   
  Chúc bạn học tốt
  $#Chiến$

  Trả lời
 2.                giải 
   giá trị một phần là:
           185 ÷ ( 2 + 3 ) = 37 
   số lớn có là:
          37 × 3 =111
                   đáp số : 111
  ghi chú :
   gấp rưỡi = 3/2 
  chúc bạn học tốt :

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới