tổng của ba số là 6035 số thứ nhất hơn tổng hai số kia 80 đơn vị nếu thêm vào số thứ hai 43 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số

tổng của ba số là 6035 số thứ nhất hơn tổng hai số kia 80 đơn vị nếu thêm vào số thứ hai 43 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba . Số thứ hai là

2 bình luận về “tổng của ba số là 6035 số thứ nhất hơn tổng hai số kia 80 đơn vị nếu thêm vào số thứ hai 43 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng của số thứ 2 và số thứ 3 là :
  ( 6035 – 243 ):2=2896( số )
  Số thứ 2 là :
  ( 2896-124 ) :2 = 1386
      $Đ/s:…$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới