tổng của hai số là 1008 nếu giảm số thứ nhất đi 7 lần thì được số thứ thứ hai . Tìm 2 số đó

tổng của hai số là 1008 nếu giảm số thứ nhất đi 7 lần thì được số thứ thứ hai . Tìm 2 số đóViết một bình luận