Tổng của hai số là 108 . Tổng của 1/8 số bé và 3/4 số lớn bằng 76 . Tìm tích hai số ấy GHI KẾT QUẢ NHA THANK YOU

Tổng của hai số là 108 . Tổng của 1/8 số bé và 3/4 số lớn bằng 76 . Tìm tích hai số ấy
GHI KẾT QUẢ NHA
THANK YOU

1 bình luận về “Tổng của hai số là 108 . Tổng của 1/8 số bé và 3/4 số lớn bằng 76 . Tìm tích hai số ấy GHI KẾT QUẢ NHA THANK YOU”

 1. Giải đáp:
  Ta có:
  1/8 số bé + 3/4 số lớn = 76
  => 8 x ( 1/8 số bé + 3/4 số lớn) = 8 x 76
  => số bé + 6 x số lớn = 608
  Lại có: số bé + số lớn = 168
  => ( số bé + 6 x số lớn) – ( số bé + số lớn) = 608 – 168
  => 5 x số lớn = 440
  => số lớn = 440 : 5 = 88
  => số bé = 168 – 88 = 80
           Đáp số: số bé là 80
                         số lớn là 88
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận