Tổng của hai số lẻ là 60 , biết giữa hai số lẻ đó có 5 số chẵn. Tìm hai số lẻ

Tổng của hai số lẻ là 60 , biết giữa hai số lẻ đó có 5 số chẵn. Tìm hai số lẻ

2 bình luận về “Tổng của hai số lẻ là 60 , biết giữa hai số lẻ đó có 5 số chẵn. Tìm hai số lẻ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giữa hai số lẻ là 5 số chẵn nên hiệu của hai số lẻ đó là:
     5 × 2 = 10  (đơn vị)
  Số lớn là:
    (60 + 10 ) : 2 = 35
  Số bé là:
    35− 10 = 25
     $Đ/s:…$

  Trả lời
 2. CT: hiệu của hai số lẻ = số số chẵn giữa chúng rồi nhân 2
  => Hiệu của hai số lẻ là: 5×2=10
   Số lớn là : ( 60+10) :2= 35
   Số bé là: 60-35= 25
              Đáp số: Số lớn: 35
                            Số bé: 25
  #toiyeuhl

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới