tổng của tử số và mẫu số của một phân số là bằng 25,hiệu của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 7 Vậy phân số đó là ……

tổng của tử số và mẫu số của một phân số là bằng 25,hiệu của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 7
Vậy phân số đó là ……

1 bình luận về “tổng của tử số và mẫu số của một phân số là bằng 25,hiệu của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 7 Vậy phân số đó là ……”

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi tử số, mẫu số lần lượt là : x,y
  x + y = 25
  x – y = 7
  x = ( 25 + 7 ) : 2 = 16
  y = 16 – 7 = 9
  Vậy phân số đó là : 
  $\frac{16}{9}$ ( hoặc $\frac{9}{16}$ )
  #samba

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới