trung bình cộng của 2 số là 50 hiệu là 8 tìm hai số đó sos x 1000000000000

trung bình cộng của 2 số là 50 hiệu là 8 tìm hai số đó
sos x 1000000000000

2 bình luận về “trung bình cộng của 2 số là 50 hiệu là 8 tìm hai số đó sos x 1000000000000”

 1. Tổng 2 số là:
  50 × 2 = 100
  Số lớn là:
  (100 + 8) : 2 = 54
  Số bé là:
  100 – 54 = 46
  Đáp số: số lớn: 54
                số bé: 46

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng hai số đó là:
  50 xx 2 = 100
  Số lớn là:
  (100 + 8) : 2 = 54
  Số bé là:
  54 – 8 = 46
  Đáp số:  Số lớn là: 54
               Số bé là: 46

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới