trung bình cộng của ba số là 98 số thứ nhất bằng nửa cửa số thứ hai và bằng 1/4 số thứ tư Tìm mỗi số

trung bình cộng của ba số là 98 số thứ nhất bằng nửa cửa số thứ hai và bằng 1/4 số thứ tư Tìm mỗi số

2 bình luận về “trung bình cộng của ba số là 98 số thứ nhất bằng nửa cửa số thứ hai và bằng 1/4 số thứ tư Tìm mỗi số”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng của 3 số đó là:
  98 xx 3 = 294
  Gọi số thứ nhất, số thứ 2 và số thứ 3 lần lượt là: x,y,z
  Theo đề bài ta có:
  x = 1/2 xx y
  x = 1/4 xx z hay z = 4x
  x+y+z=294
  Ta lại có:
  1/2 xx y + 4 xx 1/2 xx y + y = 294
  1/2 xx y + 2y + y = 294
  y xx (1/2 + 2 + 1) = 294
  y xx 7/2  = 294
  y = 84
  x = 1/2 xx y = 1/2 xx 84 = 42
  z = 294 – x – y = 294 – 42 – 84 = 168
  Vậy số thứ nhất là 42, số thứ 2 là 84, số thứ 3 là 168

  Trả lời
 2. => Tổng ba số là: 98 x 3 = 294
  Theo bài ra ta có:
  Vì số thứ nhất bằng nửa số thứ hai và bằng 1/4 số thứ tư nên:
  Số thứ nhất + số thứ hai + số thứ 4
  = Số thứ nhất + số thứ nhất x 2 + số thứ nhất x 4 = 294
  => Số thứ nhất x (1 + 2 + 4) = 294
  => Số thứ nhất là 294 : 7 = 42
  Vậy từ đó, ta có: Số thứ hai = 42 x 2 = 84
  Số thứ tư = 42 x 4 = 168
  #channnchannn_
   

  Trả lời

Viết một bình luận