Trung bình cộng của hai số là số bé nhất có ba chữ số khác nhau.Tìm số thứ nhất biết số thứ hai là 115

Trung bình cộng của hai số là số bé nhất có ba chữ số khác nhau.Tìm số thứ nhất biết số thứ hai là 115Viết một bình luận

Câu hỏi mới