trung cộng của ba số là 54 , trong số thứ nhất hơn số thứ hai 24 đơn vị và kém số thứ ba 9 đơn vị . vậy số thứ ba là

trung cộng của ba số là 54 , trong số thứ nhất hơn số thứ hai 24 đơn vị và kém số thứ ba 9 đơn vị . vậy số thứ ba làViết một bình luận

Câu hỏi mới