từ nhà của mình , tú đi bộ 3/5 km thì tới trường , hồng đi bộ 5/8 km thì tới trường . hỏi ai phải đi bộ xa hon ? vì sao?

từ nhà của mình , tú đi bộ 3/5 km thì tới trường , hồng đi bộ 5/8 km thì tới trường . hỏi ai phải đi bộ xa hon ? vì sao?

2 bình luận về “từ nhà của mình , tú đi bộ 3/5 km thì tới trường , hồng đi bộ 5/8 km thì tới trường . hỏi ai phải đi bộ xa hon ? vì sao?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  3/5=24/40
  5/8=25/40
  Vì 25/40>24/40 nên 3/5<5/8
  Vậy Hồng phải đi bộ xa hơn .

  Trả lời
 2. color{green}{#Thucute2008!}
  QĐMS 3/5 và 5/8
  3/5 = (3xx8)/(5xx8) = 24/40
  5/8 = (5xx5)/(8xx5) = 25/40
  Vì 24/40 < 25/40 nên 3/5 < 5/8 
  Vậy Hồng phải đi bộ xa hơn Tú

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới