tuổi anh và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém anh 8 tuổi . Hỏi anh bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi

tuổi anh và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém anh 8 tuổi . Hỏi anh bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi

2 bình luận về “tuổi anh và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém anh 8 tuổi . Hỏi anh bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi”

 1. Đây là dạng toán Tìm Tổng_Hiệu
   Số lớn = (tổng + hiệu): 2
   Số bé = (tổng – hiệu): 2
  _________________________
  Giải
  Số tuổi của anh là:
  (36+8) : 2 = 22 (tuổi)
  Số tuổi của em là:
  36 – 22 = 14 (tuổi)
           Đáp số: anh: 22 tuổi ; em: 14 tuổi

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số tuổi của em là :
  ( 36 – 8 ) : 2 = 14 ( tuổi )
  số tuổi của anh là :
  36 – 14 = 22 ( tuổi )
        đáp số : anh 22 tuổi
                      em 14 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới