Viết ra phân số 4 : 3 = 56 : 6 = 5 : 10 = 56 : 100 = 6789 : 23896 =

Viết ra phân số
4 : 3 =
56 : 6 =
5 : 10 =
56 : 100 =
6789 : 23896 =

2 bình luận về “Viết ra phân số 4 : 3 = 56 : 6 = 5 : 10 = 56 : 100 = 6789 : 23896 =”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới