Viết tiếp 1 số vào dãy số sau cho phù hợp :1;4;9;16;…

Viết tiếp 1 số vào dãy số sau cho phù hợp :1;4;9;16;…

2 bình luận về “Viết tiếp 1 số vào dãy số sau cho phù hợp :1;4;9;16;…”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 1 = 1xx1  
    4 = 2 xx  2  
    9 = 3 xx 3  
    16 = 4xx 4  
  Số tiếp theo là :
    5 xx 5 = 25   
  Đáp số :   25   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới