y nhân 18 – y nhân 3 – y nhân 4 – y = 5080 giúp mình với ạ

y nhân 18 – y nhân 3 – y nhân 4 – y = 5080
giúp mình với ạ

2 bình luận về “y nhân 18 – y nhân 3 – y nhân 4 – y = 5080 giúp mình với ạ”

 1. y×18-y×3-y×4-y=5080
  y×(18-3-4-1)=5080
  y×10            =5080
  y                  =5080:10
  y                  =508
  Vậy, y=508
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới