0.057m3-3dm3 = 2m3300dm3 x 5 + 51,8m3= 4m31dm3 + 2m350dm3 = 4,5m3 : 1,5 – 2m3 : 2=

0.057m3-3dm3 =
2m3300dm3 x 5 + 51,8m3=
4m31dm3 + 2m350dm3 =
4,5m3 : 1,5 – 2m3 : 2=Viết một bình luận

Câu hỏi mới