X – 0,25 x X = 3 giúp vs c. ơn trước

X – 0,25 x X = 3 giúp vs c. ơn trướcViết một bình luận

Câu hỏi mới