(1 bài toán lời văn = 50,60 điểm) Một cái thùng tôn không Nắp hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng bằng 0,8 chiều

(1 bài toán lời văn = 50,60 điểm)
Một cái thùng tôn không Nắp hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng bằng 0,8 chiều dài và chiều cao bằng 8 dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn)Viết một bình luận

Câu hỏi mới