1.Bạn Hà làm 1 cái thùng dạng Hình Hộp Chữ Nhật không có nắp , chiều dài 0,6m , chiều rộng 0,4m , chiều cao 5dm.Tính diện tíc

1.Bạn Hà làm 1 cái thùng dạng Hình Hộp Chữ Nhật không có nắp , chiều dài 0,6m , chiều rộng 0,4m , chiều cao 5dm.Tính diện tích miếng bìa bạn Hà dùng để làm cái thùng đó.
2. a) 0,8765 m2 …….. 8765cm2
6 hm2 …….. 600m2
b) 47dam2 20 m2 ……… 47,2 dam2
9hm2 45 dam2 …….. 9,045 hm2Viết một bình luận

Câu hỏi mới