1 bể nước không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài chiều cao 1,5m a) Tính DT kính để

1 bể nước không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài chiều cao 1,5m
a) Tính DT kính để làm bể nước đó
b) Tính thể tích của bể nước đóViết một bình luận

Câu hỏi mới