1 cái hộp dạng HHCN có CD 30cm CR 25cm CC 15cm bạn thủy dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và giấy màu vàng vào 2 mặt đáy

1 cái hộp dạng HHCN có CD 30cm CR 25cm CC 15cm bạn thủy dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và giấy màu vàng vào 2 mặt đáy của cái hộp đó chỉ dán mặt ngoài hỏi S giấy màu nào lớn và lớn hơn bao nhiêu cm2

2 bình luận về “1 cái hộp dạng HHCN có CD 30cm CR 25cm CC 15cm bạn thủy dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và giấy màu vàng vào 2 mặt đáy”

 1. Giải đáp:
  Diện tích màu đỏ lớn hơn và lớn hơn 150 cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích xung quanh của cái hộp đó là:
  2×15×(30+25)=1650(cm^2)
  Diện tích hai mặt đáy của cái hộp đó là:
  30×25×2=1500(cm^2)
  Vì 1650cm^2>1650cm^2 nên diện tích màu đỏ lớn hơn.
  Diện tích màu đỏ lớn hơn số cm^2 là:
  1650-1500=150(cm^2)
  Đáp số: Diện tích màu đỏ lớn hơn và lớn hơn 150 cm^2
  #YiYi
   

  Trả lời
 2. Trình bày cách giải :
  Diện tích giấy màu đỏ bạn Thuỷ dán vào hộp là :
  (30 + 25) x 2 x 15 = 1 650 (cm²)
  Diện tích giấy màu vàng bạn Thuỷ dán vào hộp là :
  (30 x 25) x 2 = 1 500 (cm²)
  Do 1 650 cm² > 1 500 cm² nên diện tích giấy màu đỏ lớn hơn.
  Hiệu giữa diện tích 2 loại giấy màu là :
  1 650 – 1 500 = 150 (cm²)
  Đáp số : 150 cm².
  $#tothithuha96$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới