1 căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài bằng 7/5 chiều rộng, chiều cao 2,5m a) Ngta quét sơn xung quan

1 căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài bằng 7/5 chiều rộng, chiều cao 2,5m
a) Ngta quét sơn xung quanh căn phòng và trần của căn phòng. Tính DT cần quét sơn căn phòng, biết DT các cửa là 8,5m2
b) cứ 2m2 quét sơn thì tốn 180 000 đồng. Hỏi quét sơn cả căn phòng tốn bao nhiều tiềnViết một bình luận

Câu hỏi mới