1 căn phòng dang hình lập phương có đọ dài cạnh7m, người ta muốn quét sơn trần nhà và 4 mặt tường của pòng, phòng cửa ra vào

1 căn phòng dang hình lập phương có đọ dài cạnh7m, người ta muốn quét sơn trần nhà và 4 mặt tường của pòng, phòng cửa ra vào có chieu dài2,2m, chiều roọng1,6m và 2 cửa só môi cua có chieu dai 1,5m ,rông 1,2m. tính dien tích son can phongViết một bình luận

Câu hỏi mới