1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 3,75m và chiều rộng là 3m . Tìm chu vi

1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 3,75m và chiều rộng là 3m . Tìm chu vi

2 bình luận về “1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 3,75m và chiều rộng là 3m . Tìm chu vi”

 1. text{Gửi e}
  _______________________________________
  text{Chu vi căn phòng hcn }
          $\textit{(3,75+3)×2=13,5 ( m )}$
                  

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   13,5 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chu vi căn phòng hình chữ nhật là :
          (3,75 + 3 ) × 2 = 13,5 ( m )
                  Đáp số : 13,5 m
  $#Aurora2$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới