1.Cho hình lập phương có cạnh 10cm, khi giảm cạnh của một hình lập phương đi 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phươn

1.Cho hình lập phương có cạnh 10cm, khi giảm cạnh của một hình lập phương đi 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó giảm đi lên. lần. (lm cả bài giải cho e nhé )Viết một bình luận

Câu hỏi mới