1. Có 12 con vừa gà vừa thỏ và có tổng 32 cái chân. Tính số con mỗi loại? 2. Có 10 xe chở gạo gồm hai loại. Loại I chở được

1. Có 12 con vừa gà vừa thỏ và có tổng 32 cái chân. Tính số con mỗi loại?
2. Có 10 xe chở gạo gồm hai loại. Loại I chở được 45 tạ và loại II chở được 32 tạ. Tất cả đã chở được 39 tấn 8 tạ gạo. Hỏi có bao nhiêu xe mỗi loại ?
mỗi bài làm 2 cách
hứa cho câu trả lời hay nhất và 5 sao

1 bình luận về “1. Có 12 con vừa gà vừa thỏ và có tổng 32 cái chân. Tính số con mỗi loại? 2. Có 10 xe chở gạo gồm hai loại. Loại I chở được”

 1. 1.
  1 con gà có 2 chân, 1 con thỏ có 4 chân:
  Giả sử: Nếu 12 con là gà thì sẽ có 24 cái chân.
  Số chân bị hụt mất là: 32 24 = 8 (chân)
  * Số chân hụt đi vì ta thay nó từ gà sang thỏ.
  Vậy nếu mỗi lần thay 1 con gà sang 1 con thỏ thì số chân hụt là: 4 2 = 2 (chân)
  Số con thỏ có là: 8 : 2 = 4 (con)
  Số con gà có là: 12 4 = 8 (con)
  2.
  đổi 39 tấn 8 tạ = 398 tạ
  10 xe đầu là loại chở 45 tạ  thì số tạ gạo chở là:
        45 × 10 =450 (tạ)
  với thực tế thì nhiều hơn là:
      450 – 398 = 52 (tạ)
  Mỗi xe chở 45 tạ hơn mỗi xe chở 32 tạ là:
        45 – 32 = 13 (tạ)
  Số xe chở loại 32 tạ là:
        52 : 13 = 4 (xe)
  Số xe chở loại 45 tạ là :
      10 – 4 =6 (xe)
                  Đáp số: 4 xe chở 32 tạ
                               6 xe chở 45 tạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới