1 công xưởng qua kiểm tra có 682 sản phẩm đạt yêu cầu chiếm 88% tổng số sản phẩm. Tìm tổng số sản phẩm đã được sản xuất

1 công xưởng qua kiểm tra có 682 sản phẩm đạt yêu cầu chiếm 88% tổng số sản phẩm.
Tìm tổng số sản phẩm đã được sản xuất

1 bình luận về “1 công xưởng qua kiểm tra có 682 sản phẩm đạt yêu cầu chiếm 88% tổng số sản phẩm. Tìm tổng số sản phẩm đã được sản xuất”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới