1: đặt tính rồi tính a: 17 phút 21 giây +22 phút 15 giây b: 25 ngày 6 giờ – 4 ngày 9 giờ ( đổi nha ) c: 5 phút 18 giây :2 d:

1: đặt tính rồi tính
a: 17 phút 21 giây +22 phút 15 giây
b: 25 ngày 6 giờ – 4 ngày 9 giờ ( đổi nha )
c: 5 phút 18 giây :2
d: 14 phút 42 giây x2

2 bình luận về “1: đặt tính rồi tính a: 17 phút 21 giây +22 phút 15 giây b: 25 ngày 6 giờ – 4 ngày 9 giờ ( đổi nha ) c: 5 phút 18 giây :2 d:”

 1. 1. Đặt tính rồi tính :
  a) 17 phút 21 giây 
  + 22 phút 15 giây
  ___________________
     39 phút 36 giây
  b) 25 ngày 6 giờ 
    –   4 ngày 9 giờ
  __________________
     20 ngày 21 giờ
  c)   5 phút 18 giây  |________2_______
       1 phút 18 giây   | 2 phút 39 giây
    1 phút = 60 giây |
                      78 giây |
                     0
  d) 14 phút 42 giây 
  x                 2
  ____________________
  28 giờ 84 phút
  Hoặc 29 giờ 24 phút.
  $#tothithuha96$
                
   

  Trả lời

Viết một bình luận