1 gia đình có 3 người ăn hêt 15 kg gạo trong 12 ngày.hỏi với mức ăn đó thì 15kg gạo cho 9 người ăn hết bao ngiêu người

1 gia đình có 3 người ăn hêt 15 kg gạo trong 12 ngày.hỏi với mức ăn đó thì 15kg gạo cho 9 người ăn hết bao ngiêu ngườiViết một bình luận

Câu hỏi mới