1,Giá tiền của 1 cái bút là 20000 đồng . Nếu giảm 1/10 giá bán thì mua cái bút đó phải trả bao nhiêu tiền 2, Tích của 25 số t

1,Giá tiền của 1 cái bút là 20000 đồng . Nếu giảm 1/10 giá bán thì mua cái bút đó phải trả bao nhiêu tiền
2, Tích của 25 số tự nhiên liên tiếp đều bắt đầu từ 1 có tận cùng bởi bao nhiêu chữ số 0

2 bình luận về “1,Giá tiền của 1 cái bút là 20000 đồng . Nếu giảm 1/10 giá bán thì mua cái bút đó phải trả bao nhiêu tiền 2, Tích của 25 số t”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  Cách 1:
  Gọi giá trị của cây bút là 100%
  Sau khi giảm 25% thì giá tiền còn lại chiếm: 
  100% – 25% = 75%
  Giá cây bút sau ghi giảm là: 
  20000 : 100 × 75 = 15000 (đồng)
  Đáp số: 15000 đồng
  ——————————-
  Cách 2:
  Số tiền giảm giá của cái bút là: 
  20000 : 100 × 25 = 5000 (đồng)
  Giá cây bút sau ghi giảm là: 
  20000 – 5000 = 15000 (đồng)
  Đáp số: 15000 đồng
  2.
  5×2 = 10
  =>có 1 số 0
  25×4=100
  =>có 2 số 0
  10×20=200
  =>có 2 số 0
  15×6=90 có 1 số 0
  => Tích của 25 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 có 6 số 0

  Trả lời
 2. 1.giảm 10% thi con số phan tram la
     100%-10%=90%
  gia mua chiec but chì sau khi giam gia la
      2000×90%=1800(dong)
  chuc các bạn học giỏi
  2.
  Tích trên có: 5×2 = 10 có 1 số 0
                       25×4=100 có 2 số 0
                       10×20=200 có 2 số 0
                       15×6=90 có 1 số 0
  => Tích của 25 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 có 6 số 0
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới