1 hình hộp chữ nhật có diện tích là 140 m ² . Chiều dài rộng hơn chiều rộng 2m , chiều cao 5m . Tính diện tích hình hộp chữ n

1 hình hộp chữ nhật có diện tích là 140 m ² . Chiều dài rộng hơn chiều rộng 2m , chiều cao 5m . Tính diện tích hình hộp chữ nhật đó .Viết một bình luận

Câu hỏi mới