1 hình hộp có diện tích xung quanh 34m2 ,chiều cao 2m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .Tính diện tích mặt đáy

1 hình hộp có diện tích xung quanh 34m2 ,chiều cao 2m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .Tính diện tích mặt đáyViết một bình luận

Câu hỏi mới