1 hình lập phương có diện tích toàn phần là 384dm vuông. tính diện tích xung quanh của hình đó

1 hình lập phương có diện tích toàn phần là 384dm vuông. tính diện tích xung quanh của hình đóViết một bình luận

Câu hỏi mới