1 hình tròn có chu vi là 31,4dm. Tính diện tích hình tròn đó.

1 hình tròn có chu vi là 31,4dm. Tính diện tích hình tròn đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới