1 hồ nước không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài, chiều cao 3m a) Ngta lát gạch các mặt

1 hồ nước không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài, chiều cao 3m
a) Ngta lát gạch các mặt xung quanh và đáy hò. Tính diện tích hồ cần lát gạch
b) Cứ 3m2 lát gạch tốn 360 000 đồng. Hỏi lát gạch kín hồ tốn bao nhiều tiềnViết một bình luận

Câu hỏi mới