1 khu vườn có chu vi 140m . CR = 3/4 CD. Ở giữa sân người ta làm 1 cái bể có chiều dài 15 m.Sau đó đóng cọc xung quanh bể cọc

1 khu vườn có chu vi 140m . CR = 3/4 CD. Ở giữa sân người ta làm 1 cái bể có chiều dài 15 m.Sau đó đóng cọc xung quanh bể cọc nõ cách cọc kia 2 m . Diện tích còn lại là 1125m2. TÍnh số cọc

1 bình luận về “1 khu vườn có chu vi 140m . CR = 3/4 CD. Ở giữa sân người ta làm 1 cái bể có chiều dài 15 m.Sau đó đóng cọc xung quanh bể cọc”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới