1 m vải lụa và 1 m vải giá 500000 đồng, 1/2 m vải lụa và 3/5 m vải giá 230000 đồng. Hỏi 8m vải lụa và 15 m vải giá bao nhiê

1 m vải lụa và 1 m vải giá 500000 đồng, 1/2 m vải lụa và 3/5 m vải giá 230000 đồng. Hỏi 8m vải lụa và 15 m vải giá bao nhiêu tiền?Viết một bình luận

Câu hỏi mới