1 mảnh đất hình thang có đáy bé là 28,4 m . Đáy lớn = 3/2 đáy bé , chiều cao bằng 18m . Người ta để 1/4 diện tích làm nhà . T

1 mảnh đất hình thang có đáy bé là 28,4 m . Đáy lớn = 3/2 đáy bé , chiều cao bằng 18m . Người ta để 1/4 diện tích làm nhà . Tính diện tích còn lại .Viết một bình luận

Câu hỏi mới