1 mảnh đất hình thang có đáy lớn la 55m, đáy bé = 3/5 đáy lớn, ch/cao là 40m. người ta dùng 40% diện tích để làm nhà . hỏi s

1 mảnh đất hình thang có đáy lớn la 55m, đáy bé = 3/5 đáy lớn, ch/cao là 40m. người ta dùng 40% diện tích để làm nhà . hỏi s làm nhà là bao nhiêu m2Viết một bình luận

Câu hỏi mới