1 mảnh vườn hình tam giác có đáy 36m và bằng 3/5 chiều cao a tính s mảnh vườn ra dm ² b trên đó người ta đào cái giếng hình

1 mảnh vườn hình tam giác có đáy 36m và bằng 3/5 chiều cao
a tính s mảnh vườn ra dm ²
b trên đó người ta đào cái giếng hình tròn có đường kính = 1,2m tính s còn lạiViết một bình luận

Câu hỏi mới