1 miếng bìa hình vuông có chu vi 40 dm , Thư cắt ra làm 2 mảnh và ghép lại đc 1 miếng bìa tam giác a. tính dt miếng bìa tam g

1 miếng bìa hình vuông có chu vi 40 dm , Thư cắt ra làm 2 mảnh và ghép lại đc 1 miếng bìa tam giác
a. tính dt miếng bìa tam giác đó

1 bình luận về “1 miếng bìa hình vuông có chu vi 40 dm , Thư cắt ra làm 2 mảnh và ghép lại đc 1 miếng bìa tam giác a. tính dt miếng bìa tam g”

 1. Giải 
  a) Khi cắt ra rồi ghép lại thành 1 miếng bìa hình tam giác thì diện tích hình vuông đã giảm đi 2 lần 
  => Diện tích hình tam giác = 1/2 diện tích miếng bìa hình vuông lúc đầu 
  Cạnh miếng bìa hình vuông lúc đầu là :
  40 : 4 = 10 (dm)
  Diện tích miếng bìa hình vuông lúc đầu là :
  10 xx 10 = 100 (dm^2)
  Diện tích miếng bìa hình tam giác là :
  100 : 2 = 50 (dm^2)
  b) Bước 1 : Cắt hình vuông đó thành 10 hình vuông nhỏ bằng nhau
  Bước 2 : Ghép 10 hình vuông đó chồng lên nhau
  -> Ta được 1 hình có diện tích =1/10 diện tích hình vuông ban đầu 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới