1. Một hình thang có diên tích 4,5 dm2 , chiều cao 0,5m2.tính độ dài mỗi đáy của hình thang , biết rằng đáy lớn hơn đáy bé 12

1. Một hình thang có diên tích 4,5 dm2 , chiều cao 0,5m2.tính độ dài mỗi đáy của hình thang , biết rằng đáy lớn hơn đáy bé 12cmViết một bình luận

Câu hỏi mới