1 ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ 12l xăng nếu ô tô đã tiêu thụ hết 27l xăng thì có đi dc quãng đường 240km ko

1 ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ 12l xăng nếu ô tô đã tiêu thụ hết 27l xăng thì có đi dc quãng đường 240km ko

2 bình luận về “1 ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ 12l xăng nếu ô tô đã tiêu thụ hết 27l xăng thì có đi dc quãng đường 240km ko”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mỗi   l   xăng đi được số   km    là :
    100 : 12 = 25/3 (km)   
    27l   xăng đi được số   km    là :
    25/3 xx 27 = 225 (km)  
  Vậy    27 l xăng không đủ cho quãng đường  240km   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Tóm tắt :
  12l xăng :100km
  27l xăng có đi được 240km không ?
  BL: 1l xăng đi được số km là :
  100 :12=25/3 (km)
  27l xăng đi được số km là :
  25/3 xx 27=225 (km)
  Vậy nếu ô tô tiêu thụ hết 27l xăng thì không đi được quãng đường dài 240km.
  $#tientoan$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới